MOPS Parczew

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie startowej

Zapytanie ofertowe - Kurs prawa jazdy

Email Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie szkolenia „Kurs prawa jazdy kat. C i C+E” oraz „Kurs prawa jazdy kat. B”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Parczewie, realizujący projekt „POSTAW NA SIEBIE – aktywizacja zawodowa klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedstawienia ofert cenowych w celu wyłonienia wykonawcy na organizację i przeprowadzenie kursów.

Dokumentacja do pobrania:
Zapytanie ofertowe - kat. B.zip
Zapytanie ofertowe - kat. C.zip

 

PIENIĄDZE NA WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Email Drukuj PDF

Zapraszamy osoby niepełnosprawne zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość bez barier”, realizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne szkolenia i doradztwo.

2. Bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w maksymalnej wysokości 33 400 PLN.

3. Środki finansowe na prowadzenie działalności gospodarczej w postaci comiesięcznych transz w maksymalnej wysokości 700 PLN.

 

Rekrutacja do udziału w projekcie:

od 24.04.2012 r. do 11.05.2012 r.

w dni robocze (z wyjątkiem 04.05.2012 r.) w godz. od 8.00 do godz. 16.00

 

Dokumenty rekrutacyjne: http://www.lfr.lublin.pl/index.php?d=&i=3373

 

Bezpośredni kontakt:

Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Parczewie

ul. Plac Wolności 7, 21-200 Parczew

tel. 83 355 09 53


Lubelska Fundacja Rozwoju

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska

tel. 83 344 06 25

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

ul. Szpitalna 2a, 21-200 Parczew

tel. 83 355 15 80

 

Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laskach została wybrana:

Pani Katarzyna Walicka zam. Parczew

Uzasadnienie:

Pani Katarzyna Walickaspełnia wymagania kwalifikacyjne i formalne określone w ogłoszeniu o naborze w w/w stanowisko pracy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością wymaganej wiedzy zawodowej. Kandydatka posiada predyspozycje gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Na podstawie art. 92 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 – tekst jednolity) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów żywnościowych do Jadłodajni MOPS w Parczewie wybrano oferty:

 

Oferent

Najkorzystniejsza oferta

(cena brutto dla pakietu)

Sklep Ogólnospożywczy

Halina Wetoszka

Ul. Polna 53b

21-200 Parczew

Pakiet 1 – 17286,00 zł

Pakiet 7 – 4478,40 zł

Pakiet 9 – 208,80 zł

ALMAX Dystrybucja Sp z.o.o

Panieńszczyzna

21-200 Jastków

Pakiet 2 - 3354,36 zł

Pakiet 3 – 4851,60 zł

Pakiet 5 – 8188,08 zł

Konsorcjum Handlowe GHL

Ul. WT. Grabskiego 23

20-330 Lublin

Pakiet 6 – 4325,58 zł

Przedsiębiorstwo Handlowe MILO

Al. Jana Pawła II 194

21-500 Biała Podlaska

Pakiet 8 – 6298,11 zł

Pakiet 10 – 2872,80 zł

Masarnia Ubojnia ZEMAT

Ul. Łąkowa 1

21-310 Wohyń

Pakiet 11 – 55955,40 zł

Pakiet 12- 12 767,40 zł

Wybrania najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty niniejszych Wykonawców zawierała najniższą cenę, a w związku powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów (100) dla poszczególnych pakietó w wyniku oceny ofert przeprowadzonych przez Zamawiającego.

 

Ogłoszenie o naborze

Email Drukuj PDF

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Laskach,

21-200 Parczew, woj. lubelskie

Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Pełna treść ogłoszenia (plik .doc).

 


Strona 5 z 8